Hva slags ormekur bør hesten få om høsten? Veterinæren svarer

Hva slags ormekur bør man bruke om høsten, og hvor kan man eventuelt sende avføringsprøve for å se om behandling er nødvendig? Hvilke rutiner bør man ha når det gjelder ormekur, og er det andre hensyn man bør ta med unghester enn med voksne hester?

Skrevet av Silje Rosenberg cand.med.vet.

Øverste foto: Peter Kisteman/ Unsplash

Vi gjør oppmerksom på at dette har vært normal praksis, og at det er ulike meninger om hvilke behandlingsrutiner og prøvetaking som foretrekkes nå i senere tid, da det blant annet er påvist resistens ved bruk av blant annet Panacur. Er du usikker, kontakt gjerne din lokale veterinær.

Spørsmål 1:

Hesten min har de 2 siste gangene fått Panacur. Sist hun fikk var for ca 2 måneder siden, da bør hun vel heller på Banamit nå? Eller kan hun bare få Panacur igjen? Bare tenkte siden hun har nesten nettopp fått panacur? Grunnen er at alle hestene på stallen skal få makkekur nå – er det da farlig om jeg ikke gir min da?

Siljes svar:

Jeg ville anbefalt Ivomec Comp nå på høsten, den tar «alt» av parasitter. Dersom det er nødvendig med behandling overhodet, vel å merke – de fleste voksne hester har i liten grad innvollsparasitter, og blir lite plaget med det.

Det beste ville vært å ta en avføringsprøve for å se om behandling er nødvendig – det er et laboratorium i Norge som gjør dette veldig lettvint, se nettsiden http://www.paralab.no/ 

Hvilke rutiner bør man ha i forhold til ormekur, og hvilke hensyn bør man ta i forhold til unghester?

Spørsmål 2

Jeg lurer på hva som er optimale rutiner for ormebehandling hvis man har en åring og en 15 år gammel hest som skal gå på beite sammen. Jeg har hørt mye nifst om innvollsorm – blodorm og spolorm i sammenheng med kolikk for eksempel. Jeg har spurt forskjellige veterinærer om dette, men alle har forskjellige svar på hva jeg skal behandle med og hvordan. Kan du hjelpe?

Siljes Svar: 

Spørsmålet er svært viktig, ikke minst når det gjelder unghesten din. Unghester er ofte utsatte for innvollsorm, og kan få store problemer med det, spesielt kolikk på grunn av forstoppelse eller tilstopping av blodkarene til tarmen.

Blodorm tilbringer deler av livssyklusen i hovedpulsåren i buken og pulsårer  som springer ut fra denne. Angrep av blodorm kan fort få dødelig utfall fordi blodtilførselen til tarmveggen stanses, slik at veggen dør.

Spolorm finnes kun i tarmen, men kan hos føll og unghester opptre i så store mengder at hele tarmen tettes igjen.

Hestens bendelorm lever ofte i overgangen mellom blindtarm og stortarm og forårsaker kolikk fordi tarmbevegelsene mellom disse tarmavsnittene forstyrres.

Unghester er mer utsatte for innvollsorm enn voksne hester, som sannsynligvis utvikler en slags immunitet. Voksne hester kan likevel få problemer med innvollsorm dersom smittepresset er stort og de ikke behandles. Dette ses oftest som fordøyelsesbesvær, tap av hold, dårlig pels, diaré, osv.

Det viktigste tiltaket for å forhindre angrep av innvollsparasitter er kontrollert beitebruk og renhold av beiter. Noen typer innvollsorm overvintrer i hestemøkk på fjorårets beiter. Å fjerne denne, eventuelt å la beitene ligge brakk til et stykke ut på sommeren, vil redusere smittepresset betraktelig. ¨

Noe av smitten kan hestene ha med seg når de slippes ut, så behandling en ukes tid før slipp kan være hensiktsmessig. Til føll og unghest anbefales der etter behandlinger med en måneds mellomrom gjennom beitesesongen, samt etter inntak. I tillegg anbefales en behandling midtvinters, fordi noen av parasittene kan ha vært i et livsstadium der de ikke var mottakelige for behandling om høsten.

Det er viktig å veksle mellom preparater du benytter, fordi ormen utvikler immunitet.

Det siste viktige tiltaket er å ikke la hestene bli gående på «oppspiste» beiter. I så fall spiser de stråene lenger ned mot bakken og nærmere møkk enn de ellers ville ha gjort, og smittepresset blir større. Vent derfor noen uker utover våren før hestene slippes på  beite, slik at gammel smitte dør ut – og ta hestene bort fra beitet når det er oppbrukt.

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s