Grovfôr – rett mengde, rett kvalitet

Anslå kvalitet Når man skal bestemme grovfôrets kvalitet, ser man både etter hygienisk kvalitet og næringsmessig kvalitet. Hygienisk kvalitet sier noe om fôret er muggent eller råttent, støvete, inneholder jord, og så videre. Næringsmessig kvalitet betyr hva hesten får i seg av næring når den spiser fôret, regnet per vektenhet: Hvor mye kalorier, proteiner, fiber, mineraler og vitaminer per … Mer Grovfôr – rett mengde, rett kvalitet

Lær om sykdomstlstanden Hyperlipemi

Hyperlipemi er en sykdomstilstand hvor hestens blod inneholder for mye fett. Typiske symptomer er mangel på apetitt, slapphet eller apati, gulaktige eller bleke slimhinner, ustøhet, diaré, fæber og væskeansamlinger under buken og på bena. Diagnosen stilles ved å ta ut en blodprøve, hvor man tydelig kan se et lag av fett når blodet skiller seg. Skrevet … Mer Lær om sykdomstlstanden Hyperlipemi

Magesår

Internasjonal forskning viser høye forekomster av magesår hos hest. Særlig gjelder dette sportshester og blant dem løpshester. Skrevet av veterinær Silje Rosenberg Også i Norge er fenomenet utbredt, og mange norske trenere er nå klar over hvordan magesår kan påvirke hestens allmenntilstand og prestasjonsevne og føre til dårligere resultater. Hva er magesår? Hos hest opptrer magesår … Mer Magesår