Grovfôr – rett mengde, rett kvalitet

Anslå kvalitet Når man skal bestemme grovfôrets kvalitet, ser man både etter hygienisk kvalitet og næringsmessig kvalitet. Hygienisk kvalitet sier noe om fôret er muggent eller råttent, støvete, inneholder jord, og så videre. Næringsmessig kvalitet betyr hva hesten får i seg av næring når den spiser fôret, regnet per vektenhet: Hvor mye kalorier, proteiner, fiber, mineraler og vitaminer per … Mer Grovfôr – rett mengde, rett kvalitet

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er det organet som sørger for at hesten får i seg oksygen, og kvitter seg med CO2 fra blodet. I tillegg spiller respirasjonssystemet en rolle i varmeregulering, om enn mye mindre enn hos andre arter som hund og sau, som peser i stedet for å svette for å kvitte seg med overskuddsvarme. Innen veterinærmedisinen … Mer Respirasjonssystemet

Sårbehandling uten veterinær?

Store sår behøver ikke å være farlige. Men små sår, på feil steder,
kan være så alvorlige, at behandling er fånyttes. Noen ganger er veterinærundersøkelse viktig. Veterinæren avgjør om aggressiv behandling må til for å hindre at det oppstår alvorlige komplikasjoner. Men andre ganger er undersøkelse av veterinær ikke nødvendig, og eieren kan selv utføre behandlingen vel så bra. … Mer Sårbehandling uten veterinær?