EOTRH – framtennes sykdom

De fleste problemstillingene til hestemunnen retter seg mot jekslene. Her finner vi haker, spisser, taggbitt, fôrinnpakninger, karies og så videre. Som regel er forandringer på framtennene forårsaket av jekslenes utfordringer, og vil løse seg ved behandling av disse. Men EOTRH – equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis – er en sykdom som i all hovedsak … Mer EOTRH – framtennes sykdom